O nas

KVALITETNO ZDRAVSTVO ZA VSE

Društvo za pravice pacientov Slovenije je samostojna, prostovoljna, neprofitna, apolitična, ne verska, humanitarna organizacija, ki združuje vse paciente in njihove svojce, zdravstvene, pravne in druge strokovnjake ter vse, ki so zainteresirani za pomoč pri reševanju problemov z zdravstvom, s pravicami pacientov med in po zdravljenju, delovanju na področju preventive pred boleznimi, delovanju na področju zdravega načina življenja ter na področju varovanja zdravja. Društvo deluje v javnem interesu.


Namen društva je prispevati k celostni pomoči vsem pacientom pri uveljavljanju pravic v javnem zdravstvu, pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pravic in zahtevkov na področju delovne zakonodaje ter zaposlovanja in pomoč pri uveljavljanju pravic iz zavarovalnih pogodb v primeru nezgod ali smrti. Izobraževati, osveščati ter spodbujati zdrav način življenja z namenom preventive bolezni, opozarjati o kršitvah varstva pri delu in zdravja, razvijati prostovoljno delo in samopomoč ter reševanje problemov s slovenskim zdravstvom.


Društvo ima naslednje cilje

slika1

 • zahtevati dostopnost do optimalnega zdravljenja za vse paciente,
 • zagotoviti dostopnost do kakovostne celostne oskrbe med zdravljenjem in po njem,
 • zagotoviti, da pacienti popolnoma razumejo pravice in možnosti ,ki jih imajo med in po zdravljenju,
 • pospeševanje širjenja in izmenjave novih informacij, ter krepiti zavedanje o zgodnjem odkrivanju bolezni in njihovih ponovitev,
 • sodelovati z organizacijami in institucijami, ki se ukvarjajo z medicinsko, socialno ali drugo problematiko s področja varovanja zdravja in varstva pri delu,
 • spodbujati širšo javnost k zdravemu načinu življenja,
 • zahtevati kvalitativno boljši zdravstveni sistem,
 • zavzemati za reševanje problematike poklicnih bolezni,
 • voditi aktivnosti na področju večje transparentnosti slovenskega zdravstvenega sistem
 • povezovati ljudi z podobnimi zdravstvenimi težavami
 • opozarjati na napake v slovenskem zdravstvu in iskanje rešitev s priznanimi strokovnjaki

Namene in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

 • pomaga ter svetuje o pravicah med in po zdravljenju,
 • pomaga pri uveljavljanju pravic iz zavarovalnih pogodb v primeru nezgode ali smrti,
 • opozarja delodajalce, delavce in druge, da upoštevajo varnost in zdravje pri delu
 • pomaga ter svetuje, do ustrezne pravne pomoči
 • opozarja javnost ter različne ustanove s katerimi se srečujejo pacienti,
 • organizira javne predstavitve dejavnosti društva v obliki predavanj in seminarjev
 • zalaga in izdaja literaturo v skladu z veljavnimi predpisi,
 • izdaja revijo za osveščanje Slovenski pacient, Pravice & zdravje, ki je namenjeno širši javnosti,
 • širjenje znanja o pacientovih pravicah , reševanje problemov slovenskega zdravstva,
 • organizira razna predavanja, strokovna srečanja o različnih boleznih, preventive bolezni, varnosti in zdravja pri delu,  alternativnemu zdravljenju, zdravem načinu življenja ter pravic med in po zdravljenju.
 • organizira srečanja s podobnimi domačimi in tujimi društvi,
 • sodeluje z zdravstvenimi , farmacevtskimi in drugimi ustanovami
 • sodeluje z pravnimi in drugimi strokovnjaki
 • sodeluje ter daje pobude in mnenja zakonodajalcem in drugim ustanovam
 • organizira druge javne prireditve oziroma sejme
 • spodbujanje širše javnosti k vpisu v Slovenija transplant
 • spodbujati širšo javnost k sodelovanju pri krvodajalskih akcijah